Plakáty pro Skupinu ČEZ

Interní komunikace, produktové kampaně, náborová komunikace a další.